שיעור 17

אצל הרופא

Visit to the doctor.

Visita al doctor

У врача.

עמוד 1

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 17

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd5db57e01-aa0d-49df-9059-24fc598c4da5.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cd5ccdc998-19b9-4507-aaa1-da4fb07712f5.jpg
Hanan

/sysvault/docsfiles2/cd37d1c8bd-8976-48e3-a311-080b832a98cd.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cd7b390952-f9d6-4bbb-9f5c-25789e8d0abb.jpg
Hanan

/sysvault/docsfiles2/cd742dbe14-a153-4f48-8e2d-0eba42c5a4dd.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cd6f17e78e-33fc-4aaf-b02a-7551b46254f1.jpg
Hanan

/sysvault/docsfiles2/cd71d12e2d-3865-43d6-be46-7d4e8d6c6861.jpg
Dana

אולי נשים לך טיפות באוזניים?

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

לא רוצה טיפות. לא רוצה שום דבר. רוצה להיות במיטה שלכם.

/sysvault/docsfiles2/
Dana

/sysvault/docsfiles2/cd91a6f314-4dc7-49c2-9dbe-87d1e1d95858.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda4a29161-afe1-4c9d-a519-f67cd38d2bd9.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3c4ea7cc-dd16-4b3a-8a1a-9a5c03bf1f7c.jpg
Dan

/sysvault/docsfiles2/cd2a6a22f6-0cc8-4e70-8702-578a4f947c3c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd663ce5b6-b42e-4841-a712-7467549614bb.jpg
Hanan

/sysvault/docsfiles2/cd7cedc2c0-3fcc-4b23-8a95-d06f92aaac32.jpg
Dan

/sysvault/docsfiles2/cdd6b4b920-ce75-4e42-9597-29bd372025d8.jpg
Hanan

/sysvault/docsfiles2/cd41ab3598-e210-4568-8dd3-ae1f029fa0fd.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9af29d03-2062-4b68-8ffb-1f3f6fc56cc3.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cd28520175-449f-4568-b496-c7b6cf209bce.jpg
Dan

/sysvault/docsfiles2/cd135a8ef4-8c9b-4790-b726-228dd23c6b89.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cd7f7093b8-bfab-47d4-aa3e-50ec816af9d8.jpg
Dan

/sysvault/docsfiles2/cdbf1dab5a-6c70-4a03-beba-d721948c4882.jpg
Dana

נראה כבר, מחר בבוקר נחליט. עכשיו לילה טוב. אני נרדמת.

/sysvault/docsfiles2/cd1a2bff50-0268-4249-9de8-41c6edc7685c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7f26fa42-45a2-4e54-896d-8df258872004.jpg