שיעור 17

אצל הרופא

Visit to the doctor.

Visita al doctor

У врача.

עמוד 4

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 17

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cddto1342103117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342104117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342105117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342106117.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342107117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342108117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342109117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342110117.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342111117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342112117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342113117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342114117.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342115117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342116117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342117117.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342118117.jpg