שיעור 17

אצל הרופא

Visit to the doctor.

Visita al doctor

У врача.

עמוד 5

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 17

תרגילי כתיבה

chapter-end

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 17

/sysvault/docsfiles2/