שיעור 18

בדואר

In the post office.

En el correo

На почте

עמוד 1

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 18

תרגילי כתיבה

Natan

/sysvault/docsfiles2/cdccdb84d3-fce9-4733-a822-fb9662736520.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdbefa8513-4239-4b48-8702-d5c69032551e.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdef697da9-091b-4661-82da-cf97d88d41db.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdaf852f50-3989-4c1a-a8e8-aed09ffa90d7.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cda8ee6c75-8c47-4081-8ce1-284fb7dc7fb2.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cda6bfbd57-2bec-4079-b5ff-e3b82abc0978.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd29e86a4b-ed8d-449c-bb3b-0b84eabb1e1d.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd409bf500-f2ab-4875-bda1-517fbde4975a.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdbf2c2f67-96b9-4d52-ae89-92f6ab949e26.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd57064044-f333-4ec1-bca2-c11b375f58f7.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdde6f67b7-cc1d-4855-a6ee-26a19560d6c1.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd7db900ed-8ebb-4062-9c48-946722aa9542.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd51c2a54c-4aa5-43fb-92b1-ace8d5bf71fc.jpg
Natan

נתן קרא את המודעה ושאל את עצמו: "איזה יום היום?"

/sysvault/docsfiles2/cd5e3feb4c-e5b4-42f9-a373-78b8e69d7dca.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cddec28bee-37d0-483b-b599-0e3db06d5462.jpg