שיעור 18

בדואר

In the post office.

En el correo

На почте

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 18

תרגילי כתיבה

Natan

למחרת (למוחורת) מיד עם סיום עבודתו, הלך נתן ישר לדואר השכונתי. לפני שיצא לדרכו רשם על פתק את על הפעולות שהוא צריך לעשות בדואר.

/sysvault/docsfiles2/cd2ce66da6-6e25-4bf2-a5a7-5a0e04fb7f13.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd922e11bf-6fe1-4bba-a3b3-f00c159ce253.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9d046b6d-fad4-4228-b634-871292207471.jpg
Natan

נתן הגיע לדואר ולשמחתו השער היה פתוח. נתן נכנס לאולם של הדואר.

/sysvault/docsfiles2/cdb9ab786c-96c3-4a50-9d37-5d589247a44a.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd0e988344-e566-4b99-a77f-c74619cdeb0f.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd15cb7660-4d46-4cec-ba9d-ef39b9d85c57.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdedaae329-88f5-41ea-aabd-e976a977cc89.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd970a61f3-aad8-44e8-9fd8-bbd63b112a7c.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd25b17536-ce8c-4ce5-93f5-690103552563.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd647595b0-85bd-4530-8942-3cb912e6d756.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdaa4ae084-141e-41df-9cce-4d1b7276a606.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdede580dc-962e-45d1-a8c2-0d63815a79a6.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd1340b905-e212-49eb-b4fc-cbeacae238d5.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdd519f927-4d3b-46ef-8a0e-1f212c16b6df.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd5b0c9088-12f6-43cb-b4c2-95e61f79f3e4.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd7111361f-f325-448e-8d67-cd0c6c032c7e.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd6427c452-0cde-496f-add1-1cea50f4a253.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdf1552f8d-8319-455a-84aa-9f23e83a0466.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd338b97a6-f9a4-40c5-840b-9f266fced81b.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd6e836d64-b60c-45bf-a680-b5b94f088fb1.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd43bd48f6-c8c4-4d39-8854-1130789e6fea.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd082f5ca0-dfe6-4933-bd03-ad53d0abff6e.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd3cdec913-729b-4d58-91f2-06dd2b981180.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd54297f0b-1363-4ebe-b50b-f9911e65721c.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd7d17fd70-e090-442d-94a7-50c2edadcb7c.jpg