שיעור 18

בדואר

In the post office.

En el correo

На почте

עמוד 4

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 18

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cddto1342119122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342120122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342121122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342122122.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342123122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342124122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342125122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342126122.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342127122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342128122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342129122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342130122.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342131122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342132122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342133122.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342135122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342136122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342137122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342138122.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342139122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342140122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342141122.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342142122.jpg