שיעור 18

בדואר

In the post office.

En el correo

На почте

עמוד 5

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 18

תרגילי כתיבה

chapter-end

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 18

/sysvault/docsfiles2/