שיעור 19

בַּבַּנְק

In the Bank

En el Banco.

В банке

עמוד 3

 

 

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 19

תרגילי כתיבה

Tamar

/sysvault/docsfiles2/cdce93cc8b-8ff0-4942-8cc0-a595c2fb5712.jpg
Svetlana

כי אין לי עדיין מספר חשבון בנקאי. קודם אני צריכה לפתוח חשבון בבנק, ואז אקבל מספר חשבון.

/sysvault/docsfiles2/

/sysvault/docsfiles2/cdab12a8e3-95f9-4bcb-8a4c-bbbb3848dc4a.jpg
Svetlana

/sysvault/docsfiles2/cd073d7b3e-dd8b-4178-9a0d-3a7b40fdfb5e.jpg
Bank-teller

/sysvault/docsfiles2/cd677f1dd8-e1c0-45e6-8462-23b176c21ba5.jpg
Svetlana

/sysvault/docsfiles2/cd274e7a2c-ddd0-449e-8026-eec7023387b6.jpg
Bank-teller

/sysvault/docsfiles2/cdfa0c9b1b-c174-442e-a1ed-b35b0f1e738c.jpg
Svetlana

/sysvault/docsfiles2/cde6e94a88-bfc5-45a1-9409-dfdfdfe3dbad.jpg
Bank-teller

/sysvault/docsfiles2/cd2b1acd0e-7bc7-4aec-95e2-a87c367d88b2.jpg
Svetlana

/sysvault/docsfiles2/cd7c2516b0-e49a-4add-8982-82313eb5122b.jpg
Bank-teller

/sysvault/docsfiles2/cdef8f2abd-83f5-421a-8e9c-edae3661f981.jpg
Svetlana

/sysvault/docsfiles2/cd69761658-3734-46fb-8d2b-1e2b329fd29f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd397d8793-5a65-4382-8763-c4a3a279878f.jpg
Bank-teller

/sysvault/docsfiles2/cdcb9d03a3-4721-4050-9cc3-1dc99ad1636a.jpg
Svetlana

/sysvault/docsfiles2/cdd9e42a57-b585-4d7d-9344-63717d0a68eb.jpg
Bank-teller

/sysvault/docsfiles2/cd37895432-ef7b-4d07-8329-0d995c38fe75.jpg
Svetlana

/sysvault/docsfiles2/cd6fd97745-5923-4968-a184-d12686127f55.jpg
Bank-teller

/sysvault/docsfiles2/cd3e7f227c-5d39-49a0-bb72-038cdf348290.jpg
Svetlana

/sysvault/docsfiles2/cd419a76fd-a370-45f6-b3f4-69fa4be677eb.jpg
Bank-teller

/sysvault/docsfiles2/cd171c845a-2078-4ebc-87a2-71d222bc26c5.jpg
Svetlana

/sysvault/docsfiles2/cd3bdcf60a-8dcd-4fa8-a8b0-bf1ece9db76f.jpg
Bank-teller

/sysvault/docsfiles2/cd538e0b3b-1556-46c0-8bd9-3f3d49675e36.jpg
Svetlana

/sysvault/docsfiles2/cd33b5fa59-a89f-4879-8d32-c24044f61a4c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd850d28cc-b28d-4e07-be73-6ffcd44b1855.jpg