שיעור 19

בַּבַּנְק

In the Bank

En el Banco.

В банке

עמוד 5

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 19

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cddto1342143128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342144128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342145128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342146128.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342147128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342148128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342149128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342150128.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342151128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342152128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342154128.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342155128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342156128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342157128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342158128.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342159128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342160128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342162128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342164128.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342165128.jpg