שיעור 19

בַּבַּנְק

In the Bank

En el Banco.

В банке

עמוד 6

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 19

תרגילי כתיבה

chapter-end

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 19

/sysvault/docsfiles2/