שיעור 20

לוח השנה העברי

The Hebrew calendar

El calendario hebreo

Урок 20

עמוד 3

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 20

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cddto1342167132.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342168132.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342169132.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342170132.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342171132.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342172132.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342173132.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342174132.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342175132.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddto1342176132.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342177132.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342178132.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto1342179132.jpg