שיטת הלימוד

איך מתחילים ללמוד?

בעמוד הבית לוחצים בחלון אולפן א.

מופיעים מספרי השיעורים, בלחיצה נוספת על מספר השיעור המבוקש מתגלים כל עמודי השיעורים ואתם בפנים בהרפתקתכם המסקרנת: ללמוד את השפה העברית בכיף.

הפעלת הלומדה מחברת שלושה דברים הכרחיים ללמוד שפה מדוברת:

1. קול.
2. מילים - משפטים - מקראות.
3. המחשה על ידי עיצוב דידקטי.

1. קול - לחיצת כפתור 'השמע, תאפשר לחזור על הקטע אין ספור פעמים עד שייקלט היטב אצל הלומד. חשוב להקשיב ובו זמנית לקרוא בקול רם.

2. מילים ־ משפטים ־ מקראות - טקסט השיעורים מתקדם משיעור לשיעור תוך התבססות על הידע שנרכש בשיעור הקודם.
דקדוק השפה שזור בטקסט ובשיעורים בלי להוות מעמסה על הלומד.
הדקדוק משתלב על פי צרכי השפה
העברית העכשווית והתקדמות הקורס.
הגישה הזו מחייבת את הלומד להתקדם לפי סדר השיעורים וכך לרכוש בסיס רחב ומבנה מושכל של השפה.
הקורס הזה איננו אוסף של נושאים כמו ה"שיחונים" הנפוצים בעולם המקנים משפטים שימושיים בסיטואציות שונות (מתאים לתיירים מזדמנים). הקורס הזה, כמו שהוסבר בדף "הדרך הטבעית”, מכוון את הלומד בדרכו של כל ילד אשר רוכש את שפת האם אפילו בטרם "שישב ללמוד" במסגרת בית הספר.
 
3.המחשה על ידי "עיציב דידקטי" - עצוב התוכן המילולי, התמונות, האיורים והצבע מקלים להבנת החומר.
יש לשים לב שצבעים מסוימים מלווים באופן קבוע את הדמויות שבספור המתפתח מהשיעור הראשון ועד השיעור מספר 20.
כמו כן, הצבע הצהוב הוא הרקע של הסברים מפורטים המתנקשים בכל שלב כדי להבין את דקדוק השפה העברית.

שני מנועים לרשות הלומד כדי להתקדם בתהליך הפנמת השפה:
א. מילון.
ב. תרגילים.
 
א.מילון: מכל מסך של הלומדה ניתן להגיע למילון, המתרגם את המילים והביטויים שבטקסס למספר שפות בו זמנית.
לשם כך יש ללחוץ על באות הרצויה.
 
חיפוש מילים במילון מהווה הזדמטת מצוינת להעמקה שותפת של מבנה המילה הכתובה והשרשת השפה.
 
ב.תרגילים: מהווים חלק אינטגראלי וחשוב ביותר במבנה הקורס. התרגילים מרכזים את כל הידע של השיעור שבו מופיעים והידע שהתאסף עד אז.
 
לדוגמא: אם מדובר על שיעור מספר 8, התרגילים של שיעור 8 מרכזים את מה שנלמד בשיעור 8, וגם של השיעורים הקודמים.
בלי להתמװד עם התרגילים, התלמיד לא מסוגל לחוש אם החומר נקלט או לא.
 

איך מגיעים לתרגילים?

לפני באיור שמבשר על סוף השיעור כתוב במלבן מאיר עיניים
לוחצים על המלבן והתרגילים לפניך ולרשותך.
למה לרשותך? כי הם ניתנים להדפסה כדי שתוכלו לכתוב את התרגילים. ורק אז... כאשר סיימתם את התרגילים סיימתם את השיעור.
 
בהצלחה.