אולפן ב'

אחרי שמסיימים ללמוד את 20 השיעורים הראשונים, רוכשים את יכולת הקריאה והדבור ברמה המאפשרת לתקשר עם הסביבה במגוון רחב של מצבי היום יום.

אולפן ב' מעלה את הלומד להתמודדות בשלל נושאים באמצעות כתבות מעניינות, המזמינות התייחסות ותגובה.
יישום שיטת "הדרך הטבעית", מוביל לדבור שוטף ורהוט.
אך בשיא הפשטות (כמו בדקלום): קוראים את הכתבה, מחפשים במילון את המילים הלא מוכרות ואחר כך משמיעים את הקריינות, ועכשיו משפרים, בקול רם, את הקריאה עד שמגיעים לרמת הקריינות המוגשת.

בהצלחה!