lesson 5

כמה?(1)

How much? (part 1)

Page 7

עמוד 7


 


יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 5

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cdee773172-031e-4c56-bce9-99c233e39d2b.PNG

תיקים יפים, תיקים זולים. מי רוצה תיקים?

/sysvault/docsfiles2/
Shop-seller

אני רוצה תיק. כמה זה עולה?

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

התיק הזה עולה עשרים שקלים. זה תיק יפה מאוד.

/sysvault/docsfiles2/
Shop-seller

עשרים שקלים? זה הרבה כסף. זה יקר מאוד.

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

לא, זה לא יקר, זה זול. זה תיק מצוין.

/sysvault/docsfiles2/
Shop-seller

לא, זה יקר. אולי יש לך תיק יותר זול?

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

כן. יש לי תיק יותר זול ויפה מאוד.

/sysvault/docsfiles2/
Shop-seller

אבל זה תיק קטן. אני רוצה תיק גדול, אני צריכה תיק גדול.

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

תמר, מה את חושבת על התיק הזה?

/sysvault/docsfiles2/
Ruth

אני חושבת שזה תיר יפה, והוא גם גדול.(למוכר) כמה זה עולה, כמה עולה התיק הזה?

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

התיק הזה עולה עשרים שקלים אבל אני נותן לך את התיק הזה בשמונה עשר שקלים. בסדר?

/sysvault/docsfiles2/
Shop-seller

בסדר. טוב. תודה רבה.

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

תודה רבה לך.

/sysvault/docsfiles2/
Shop-seller

(נותנת את הכסף ולוקחת את התיק) שלום.

/sysvault/docsfiles2/
Tamar