lesson 9

למה?

Why?

Page 1

עמוד 1

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 9

תרגילי כתיבה

שלום תלמידים. בוקר טוב.

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

שלום שושנה

/sysvault/docsfiles2/
All

מה שלומכם?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

מצוין, ואת מה שלומך?

/sysvault/docsfiles2/
All

בסדר גמור. היום אני רוצה לדבר אתכם (עם אתם) על השיעורים בעברית. למה אתם לומדים עברית? מה אתם חושבים על זה?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

תמר, למה את לומדת עברית?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

אני לומדת עברית כי אני רוצה לדעת לדבר עברית.

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

ולמה את רוצה לדעת לדבר עברית?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

כי אני רוצה לדעת לדבר עברית עם חברים ישראלים.

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

ולמה את רוצה לדעת לדבר עברית עם חברים ישראלים?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

כי אני אוהבת את החברים ישראלים שלי.

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

דן, למה אתה לומד עברית?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

אני לומד עברית מפני שאני צריך לדעת עברית

/sysvault/docsfiles2/
Dan

למה אתה צריך לדעת עברית?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

מפני שאני צריך לעבוד. ואני צריך לדעת עברית בשביל העבודה.

/sysvault/docsfiles2/
Dan

שרה, למה את לומדת עברית?

/sysvault/docsfiles2/cd1aa2fc67-6301-4ec5-ae1f-2866127abb45.jpg
Shoshana

אני לומדת עברית משום שאני אוהבת את השפה העברית

/sysvault/docsfiles2/
Sara

למה את אוהבת את השפה העברית?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

משום שהשפה העברית היא שפה יפה, ואני אוהבת מאוד את התרבות העברית מהזמן של התנ''ך ומכל הזמנים. התרבות העברית והיהודית היא התרבות שלי.

/sysvault/docsfiles2/
Sara

יפה מאוד. תודה רבה לכולכם (לכל אתם).

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cdb0461158-b655-46aa-aaec-3c101dfe8786.jpg