lesson 9

למה?

Why?

Page 2

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 9

תרגילי כתיבה

חנן לא רוצה לישון

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

לילה טוב חנן, עכשיו אתה הולך לישון.

/sysvault/docsfiles2/
Dan

אבל למה?

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

כי כבר מאוחר ואתה צריך ללכת לישון.

/sysvault/docsfiles2/
Dan

למה?

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

כי מחר אתה צריך ללכת לגן

/sysvault/docsfiles2/
Dan

למה?

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

כי כל הילדים הטובים הולכים לגן

/sysvault/docsfiles2/
Dan

למה?

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

כי בגן משחקים ולומדים ושם נחמד מאוד.

/sysvault/docsfiles2/
Dan

למה?

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

ככה, די, מספיק, אין יותר "למה", ועכשיו מהר למיטה ו"לילה טוב".

/sysvault/docsfiles2/
Dan