lesson 19

בַּבַּנְק

In the Bank

Page 1

עמוד 1

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 19

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cdf088fada-467f-44cd-aec3-924de3202dc9.jpg

"אז איפה תהיה החתונה?"

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

/sysvault/docsfiles2/cdbee2de00-9e2e-48fb-a9bb-19621f48195e.jpg
Ron

/sysvault/docsfiles2/cd05b4d9bc-9f23-4c9e-8db2-d59f496e20b2.jpg
Tamar

בחדר באוכל, ויש כאן חצר יפה, ואפשר גם לקשט אותה. חוץ מזה, אני אוהב חתונות קטנות.

/sysvault/docsfiles2/
Ron

/sysvault/docsfiles2/cddf411edf-3fc4-44b2-912f-de0399518ba4.jpg
Tamar

/sysvault/docsfiles2/cd639867e0-2f19-4b1f-b2b8-19f219dae69b.jpg
Ron

/sysvault/docsfiles2/cdce7abd24-0425-4997-ab7b-45b13c07ef5f.jpg
Tamar

/sysvault/docsfiles2/cdbb44fe4a-c602-4715-8e31-809dc084eda7.jpg
Ron

/sysvault/docsfiles2/cd60853050-6ae8-4063-9ec8-e221e74ea3ae.jpg
Tamar

/sysvault/docsfiles2/cda810ebf9-17e5-4d3d-a544-18e74c1fe52c.jpg
Ron

/sysvault/docsfiles2/cdbb2dd461-2e0e-4f71-adb8-bad28c9b5c82.jpg
Tamar

/sysvault/docsfiles2/cde2d0fb8f-7365-4301-9d40-622ae077d173.jpg
Ron

/sysvault/docsfiles2/cd61292280-f7b4-4239-a508-77e19f929ca7.jpg
Tamar

/sysvault/docsfiles2/cdfbbd325e-3a7c-4f14-aa18-6c1af7ea24cb.jpg
Ron

/sysvault/docsfiles2/cd8b0b3cd6-5739-49d5-811d-f3055f4115dc.jpg
Tamar