שיעור 16

טיול לירושלים

Trip to Jerusalem.

Paseo por Jerusalén

Путешествие в Иерусалим