שיעור 17

אצל הרופא

Visit to the doctor.

Visita al doctor

У врача.