שיעור 8

מה עושים? (שם הפועל)

What do we do?

Que hacemos? (Infinitivos).

Что делают? ( Глагол)