lesson 7

כמה?

How much? (part 2)

Page 5

עמוד 5 

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 7

תרגילי כתיבה

דוד, מתי יום ההולדת שלך? מתי יש לך יומולדת?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

בחמישה בינואר

/sysvault/docsfiles2/
David

ואת רות? מתי יום ההולדת שלך?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

בשניים עשר למרץ

/sysvault/docsfiles2/
Ruth

דורון, מתי יום ההולדת שלך?

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

את רוצה את התאריך העברי או את התאריך הכללי?

/sysvault/docsfiles2/
Doron

את התאריך הכללי בבקשה

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

טוב, יום ההולדת שלי הוא בשישה לשמיני, בשישה לאוגוסט.

/sysvault/docsfiles2/
Doron

יפה מאוד דורון.

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

ביום ראשון, בשישה לאוגוסט, יש לי יום הולדת. בשעה שבע בערב אני עושה מסיבה. אני מכין ארוחת ערב. בבקשה, אתם באים?

/sysvault/docsfiles2/
Doron

תודה רבה דורון. אנחנו באים.

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cda29b4701-b431-4e76-a994-1fe09318229b.jpg