סיפורים ומאמרים

אהבה לבריות

אהבה לבריות

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר סיפורים ומאמרים

תרגילי כתיבה

איש אחד שאל את רבי אברהם משטֶטין, איך אפשר להגיע ליראת אלוהים.

ענה רבי אברהם: "אינני יודע, אבל אולי אוכל לומר לך איך להגיע לאהבת אלוהים".

"את זה רוצה אני עוד יותר", קרא האיש.

אם אתה רוצה להגיע לאהבת אלוהים, אתה צריך לאהוב את הבריות", אמר הרבי.

/sysvault/docsfiles2/thcd86e400dd-8e94-43ea-bf39-1abd98da8d27.jpg

סיפר רבי משה לייב הצדיק מסאסוב:

איך צריך לאהוב את הבריות למדתי מאיכּר אחד. הוא ישב עם חברו ושתה יין. שניהם שתקו זמן רב. לבסוף שאל האיכר את חברו: "האם אתה אוהב אותי?" ענה החבר: "אני אוהב אותך מאד".

אמר האיכר: "איך אתה אומר שאתה אוהב אותי? הרי אינך יודע מה חסר לי. אילו אהבת אותי באמת, היית יודע מה חסר לי".

ואז הבנתי, אמר הרבי, מהי אהבה לבריות; אהבה לבריות היא לדעת מה חסר להם.

(לפי "האור הגנוז", מ' בובר)

/sysvault/docsfiles2/thcd6904d682-ad3a-4317-a972-1c57c08e9429.jpg