סיפורים ומאמרים

אמר מְרק טווין...

אמר מְרק טווין...

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר סיפורים ומאמרים

תרגילי כתיבה

מרק טווין נכנס פעם לבנק וביקש הלוואה. שאל הפקיד בבנק שאלות רבות על רכושו.

אמר מרק טווין: מדוע אתה שואל אותי כל כך הרבה שאלות על רכושי? אין לי רכוש. אני איש עני, ולכן באתי לבקש הלוָואה.

אמר הפקיד: אם אתה עני לא תקבל הלוואה, מפני שלא תוכל להחזיר את הכסף.

/sysvault/docsfiles2/thcdaf54c915-0aa4-4f59-a889-447f983abd2e.jpg

אמר מרק טווין: עכשיו אני מבין מיהו בנקאי; בנקאי הוא אדם שנותן לך מִטרייה לא כאשר יורד גשם, אלא כאשר זורחת השמש.

/sysvault/docsfiles2/