סיפורים ומאמרים

לחיצת היד - נוהג חדש?

לחיצת היד - נוהג חדש?

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר סיפורים ומאמרים

תרגילי כתיבה

עד לפני כמאה וחמישים שנה לא הייתה לחיצת היד נוֹהַג נפוץ. לעומת זאת, כבר ברומי העתיקה השתמשו בתקיעת כף. זה היה סימן של הבטחה ושל התחייבוּת של כבוד, ועד היום נשארה לתקיעת הכף אותה המשמעות. בימי-הביניים, לדוגמה, השתלבו תקיעת הכף וכריעת הברך בשבועהשנשבעו לשליט או למפקד. תנועת הנענוע, שהפכה את תקיעת הכף ללחיצת היד של ימינו, נוספה במאה השש-עשרה. ב"כטוב בעיניכם" של שייקספיר, לדוגמה, מדברים בבירור על לחיצת יד תוך שבועה, והכוונה כאן היא לברית בין שני גברים.

/sysvault/docsfiles2/cdcf413f20-9435-48da-aa56-1ddfdbcc57bb.jpg

הסיטוּאַציה השתנתה בראשית המאה התשע-עשרה. תקיעת הכף הפכה מסימן של הבטחה או הסכם לחלק מטקס הברכה. השינוי הזה התחולל בזמן המהפכה התעשייתית. אז גדל במהירות המעמד הבינוני, וגם בני מעמדזה התחילו לעשות עסקוֹת והסכמים, שהסתיימו בתקיעת כף. עד מהרה הפך הסחר-מכר לדרך חיים, ועמד במרכז החיים החברתיים, ותקיעת הכף העסקית התפשטה ונעשתה ללחיצת יד חברתית. במשך הזמן תפסה לחיצת היד את מקומם של סימני ברכה חברתיים אחרים.

/sysvault/docsfiles2/thcd1baedf1a-b4e2-4ad4-9f67-fd3c00c006ae.jpg

כיום מקובלת לחיצת היד בכל ארצות העולם, לא כתנועה של ברכה רק בין שווים, כי אם גם בין שליטים ובין הנתינים שלהם. נשיא המברך איכר לשלום נוהג בדיוק כמו איכר המברך נשיא. שניהם מושיטים יד, שניהם מנענעים זה את ידו של זה, ושניהם מחייכים. כך נוהג גם נשיא המברך נשיא או איכר המברך איכר. בעבר היה לאדם מבחר מגוּון של אפשרויות ברכה, שאפשר היה להתאים אותן לכל מקרה של מפגש חברתי, והיום כמעט שלא נשארה לנו אלא לחיצת היד לבדה.

עפ"י ד. מוריס

/sysvault/docsfiles2/cd40236099-8dc1-431c-90e0-66a8e58baab4.jpg