סיפורים ומאמרים

מתוך ההגדה

מתוך ההגדה

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר סיפורים ומאמרים

תרגילי כתיבה

אתה מוצא שלושה שמות נקראו לו לאדם:

אחד מה שקוראים לו אביו ואמו,

ואחד מה שקוראים לו בני אדם,

ואחד מה שקונה הוא לעצמו;

טוב מכולם מה שקונה הוא לעצמו.

(תנחומא, ויקהל)

/sysvault/docsfiles2/cd028836f4-1526-4c92-8ad7-7c49c25636ea.jpg