סיפורים ומאמרים

החוכמה האמיתית

החוכמה האמיתית

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר סיפורים ומאמרים

תרגילי כתיבה

הרבי מצאנז עמד ליד החלון והסתכל אל הרחוב. קרא הרבי לאיש, שעבר ברחוב, ושאל אותו: "אֱמוֹר לי בבקשה, אם תמצא ארנק מלא כסף, האם תחזיר אותו לבעליו?" ענה האיש בלי היסוס: "אם אדע בביטחון מי בעל הארנק, אחזיר לו את הכסף". "שוטה אתה", אמר הרבי.

/sysvault/docsfiles2/cdc83ad2ff-e637-42b8-a151-6f91cbad5f00.jpg

שוב עמד הרבי ליד החלון, קרא לאיש אחר ושאל אותו אותה שאלה. ענה האיש: "אני לא שוטה ולא אוותר על ארנק כסף, שנפל בידי". "רשע אתה", אמר הרבי.

/sysvault/docsfiles2/

קרא הרבי לאיש שלישי וגם אותו שאל אותה השאלה. ענה האיש: "איך יכול אני עכשיו לדעת איך אתנהג? אולי לא אצליח לכבוש את יֵצֶר הרע ואקח לעצמי את הכסף, ואולי יעזור לי אלוקים לכבוש את יֵצֶר הרע ואחזיר את הארנק לבעליו". קרא הרבי בשמחה: "אתה חכם אמיתי". (לפי "האור הגנוז" מ' בובר)

/sysvault/docsfiles2/