שיעור 11

משפחה

Family.

Familia

Семья.

עמוד 3

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 11

תרגילי כתיבה

Naomi

/sysvault/docsfiles2/cd416de01f-6b96-42a3-9988-ef230407b98d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdfef53a82-a884-49d4-813b-624b8f840c3d.jpg
Hanan

סבתא, ספרי לנו את התמונה הזאת?

/sysvault/docsfiles2/cdd8daef5c-4c44-4df9-81bd-12c6b607b0b4.jpg
Naomi

זה סבא גדעון, וזאת סבתא נעמי, יש לנו שני בנים, דן ורמי, זה דן וזה רמי. זה דן, אבא שלך. וזאת דנה, אמא שלך. זאת שירה אחותך, וזה אתה חנן. זאת מירה האישה של רמי. רמי הוא הדוד שלך ומירה היא הדודה שלך. לרמי ולמירה יש ילד וילדה, שי ועדי. שי בן דוד שלך, ועדי בת דודה שלך. והנה חנן, אתה הנכד שלנו, וזה שי, גם שי נכד שלנו. והנה שירה, את הנכדה שלנו, וגם עדי נכדה שלנו. יש לנו שני נכדים ושתי נכדות.

/sysvault/docsfiles2/cd4fff3241-5a90-4c83-a284-ba46e0dc502e.jpg
Hanan

סבתא, אני אוהב את הסיפור שלך. עכשיו ספרי לנו את הסיפור עוד פעם.

/sysvault/docsfiles2/cd31f584f8-0854-49fb-b306-c7c77d472b76.jpg
Naomi

אחר כך חנן, בסדר?

/sysvault/docsfiles2/cd1c5c9887-9b1f-424c-9a6e-5f8895733e39.jpg
Hanan

בסדר סבתא, אחר כך.

/sysvault/docsfiles2/cd25c6d801-e8f1-4350-9342-60d253fc253c.jpg