קיצורי דרך

דרך מהירה ללמוד

א. כתיבת האותיות העבריות
ב. קריאת מילים בכתב יד ובדפוס
ג. העתקת מילים מכתב דפוס לכתב יד.

חיפשנו במשך שנים, דרכים וטכניקות שיקלו על אנשים מבוגרים ללמוד את השפה העברית בזמן קצר.

סטודנטים בעולם, עוברים ללמוד באוניברסיטאות שלא בארצם ומחויבים, לרב, ללמוד בזמן קצר שפה חדשה להם. הקריאה והכתיבה מהוות אתגר שאיו בלתן. לשם כר בחנו קיצורי דרר שנהוגים במקומות רבים.

תרגלנו את הדרך שגיבשנו במשך 5 שנים על מעל ל - 400 איש בגלאים בין 25-60 שנה.

התוצאות הנן מרשימות: אם מקדישים 4 שעות יומיות, ניתן תוך 10 ימים ללמוד:

כתיבת האותיות העבריות,

לקרוא אותיות דפוס,

להעתיק מאותיות דפוס לכתב יד,

לקרוא מילים בכתב דפוס ובכתב יד.

עדיין לא יודעים עברית, אבל זאת התחלה מכרעת!

במסגרת הקורס עברית במאה ה- 21 נלמדות הקריאה והכתיבה בצורה יעילה מאוד.

כאו אנחנו מציעים דרך נוספת שמוגשת כמחזקת ומזרזת את הלימוד.

המפתיע, פשטותה. ועכשיו תאפסו את השעונים ותספרו את הימים עד להשלמת התנסותכם.

א. במסך שלפניכם מופּיעות כל האותיות העבריות בדפוס, בכתס 'ד ושמותיהן. אותיות "סופיות" הן האותיות שנכתבות אחרת ב"סוף" מילה מאשר בהתחלה או באמצע מילה.

כל האותיות בשפה העברית

ב.בשביל ללמוד כתיבת עברית מומלץ להצטייד בדפים משובצים (גודל רצוי הוא A4)

ג. עברית כותבים מימין לשמאל. תעזרו בחיצים כד' ללמוד את כוון הכתיבה.

ד. תﬠתיקו בראש הדף המשובץ כל פעם אות אחת.

ועכשיו תתחילו לכתוב אות אחת ליד השנייה עד גמר הדף.

דוגמא

ה- תוך כדי כתיבה תגידו, באותו קצב של הכתיבה את שם האות כגון: אלף, אלף, אלף...

ו. תסיימו את הדף (כ-500 אותיות) ו.. רכשתם הכרת אות אחת וצלילה.

ז- תמשיכו כך עם כל אות ואות. בגמר כל אות תבדקו את עצמכם אם נחרתו בזיכרונכם האותיות הקודמות. כך עד גמר כל 31 האותיות (כולל "הסופיות" ם, ן, ך, ץ,ף) ואז לעזרתכם ו!!!

תבנית אותיות כתב והמטרה תרגול לזיהוי מהיר.

תרגול לזיהוי מהיר

א. לפניכם מסך עם מילים בעברית שצלילתם דומה בכל השפות כי בסיסן בינלאומי.

הקושי בקריאת עברית היא שכותבים ללא תנועות אבל אין ברירה !מתרגלים ולכן...

תנסו לגלות (בהחלט לגלות) מה כתוב. כמה תתפלאו לגלות, למשל, שאתם יודעים לקרוא בעברית את המילה קוקה-קולה יודעים לקרואווו

עדין לא יודעים עברית אבל כמה התקדמתם ווו!

ב. עכשיו תעתיקו כל מילה 10 פעמים.

ג. בעברית אין אותיות שונות בראש משפט או שם, רק סוג אחד- איזו הקלה, נכון

כבר הזכרנו שיש לנו 5 אותיות "סופיות" הנכתבות רק בסוף המילה.

מילים בינלאומיות

א. אותיות דפוס אין צורך ללמוד לכתוב אותן. זו פרוילגיה השמורה רק לאמנים או לאומנים. ב. בקורס מגישים לכם בשיעורים הראשונים את כל המילים מנוקדות ואחר כך רק המילים החדשות הן מנוקדות (גם במילון).

א. לפניכם אותיות בכתב יד מול אותיות בכתב דפוס. תעברו אות אות ותשתדלו ללמוד קודם כל את ﭏה שדומות, והן רבות. ב. תתרכזו עכשיו באותיות שלא דומות. כמה זמן שאתם צריכים כדי להפנימם, ועברו למסך הבא ג. לחצו בכפתור הצליל בכל אות שאינכם זוכרים עד שתלמדו את הצורות. ניתן להשתמש בי'טקטיקות" שונות כגון לעבור כל אות שנייה ולבטא את שמה, או מלמטה למעלה, או כל צורה שתמציאו.

אותיות וצלילים

מוגשת לכם, כמו כן. תבנית לתרגול הכרת האותיות דפוס- המבחן הוא מהירות הזיהוי.

תרגול לזיהוי מהיר 2

במסך הבא מוצגת תבנית של צרופים של עצורים ותנועות ופרוט של התנועות

עיצורים ותנועות

ד. במסך זה כתובות (כמו כשלמדנו אותיות בכתב יד) מילים בינלאומיות.

ה- תנסו "לגלות" מה הן אומרות- אל תשאלו אחרים, "הגילוי" הוא מרתק.

ו. כשתדעו "לקרוא" את כל המילים ולא רק "בסדר" אחד אלא "מכל כיוון" תכתבו כל מילה 10 פעמים בכתב יד (כמובן).

מילים בינלאומיות 2

סוף (שהוא התחלה)

כמה זמן נדרש להגיע להישגכם?

ספרו לנו- תנו לנו לשמוח בשמחתכם.

עכשיו שסיימנו את "קיצור הדרך" הזה, אתם מוכנים ומזומנים להשתלב בהרפתקה האמיתית.