שיעור 9

למה?

Why?

Por qué?

Почему?

עמוד 1

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 9

תרגילי כתיבה

Shoshana

שלום תלמידים. בוקר טוב.

/sysvault/docsfiles2/
All

שלום שושנה

/sysvault/docsfiles2/cdba76a719-51ca-4f33-889c-bd32d0f0be99.jpg
Shoshana

מה שלומכם?

/sysvault/docsfiles2/cdbd6338fa-0f3a-4bc9-8ddb-b4d17e44492e.jpg
All

מצוין, ואת מה שלומך?

/sysvault/docsfiles2/cdc105c74b-5535-4f35-8b2a-d483419c0f3d.jpg
Shoshana

בסדר גמור. היום אני רוצה לדבר אתכם (עם אתם) על השיעורים בעברית. למה אתם לומדים עברית? מה אתם חושבים על זה?

/sysvault/docsfiles2/cd1f653ece-3946-4d8a-82cd-b8f3d261d9a9.jpg
Shoshana

תמר, למה את לומדת עברית?

/sysvault/docsfiles2/cda6a1dbae-aa09-4258-be76-ba553ba6b949.jpg
Tamar

אני לומדת עברית כי אני רוצה לדעת לדבר עברית.

/sysvault/docsfiles2/cd5a85520f-c98b-4092-be0b-c3b69a87bcb3.jpg
Shoshana

ולמה את רוצה לדעת לדבר עברית?

/sysvault/docsfiles2/cdca829849-6e92-4ba1-9b38-8d4e46672b5d.jpg
Tamar

כי אני רוצה לדעת לדבר עברית עם חברים ישראלים.

/sysvault/docsfiles2/cdc4a897b8-9d98-41c3-99db-1ab4395f918a.jpg
Shoshana

ולמה את רוצה לדעת לדבר עברית עם חברים ישראלים?

/sysvault/docsfiles2/cd4b71c610-56f3-4827-bdcf-184e68651acd.jpg
Tamar

כי אני אוהבת את החברים ישראלים שלי.

/sysvault/docsfiles2/cded6d456e-9b4b-411e-8838-963ffec31036.jpg
Shoshana

דן, למה אתה לומד עברית?

/sysvault/docsfiles2/cd06d70991-6c24-4a73-b3bb-83b83a534916.jpg
Dan

אני לומד עברית מפני שאני צריך לדעת עברית

/sysvault/docsfiles2/cde6296550-9318-4b56-ad03-89c800f81e1b.jpg
Shoshana

למה אתה צריך לדעת עברית?

/sysvault/docsfiles2/cdf02a34bf-a248-4aab-ba3f-a5e0022a19d3.jpg
Dan

מפני שאני צריך לעבוד. ואני צריך לדעת עברית בשביל העבודה.

/sysvault/docsfiles2/cd4a134804-83d5-4fbd-8641-5691f455703f.jpg
Shoshana

שרה, למה את לומדת עברית?

/sysvault/docsfiles2/cd1aa2fc67-6301-4ec5-ae1f-2866127abb45.jpg
Sara

אני לומדת עברית משום שאני אוהבת את השפה העברית

/sysvault/docsfiles2/cd9e80aca6-ef5f-44cf-917f-5c38363737e9.jpg
Shoshana

למה את אוהבת את השפה העברית?

/sysvault/docsfiles2/cdec33bf31-e5c0-4d2a-9deb-1c0b2687b27e.jpg
Sara

משום שהשפה העברית היא שפה יפה, ואני אוהבת מאוד את התרבות העברית מהזמן של התנ''ך ומכל הזמנים. התרבות העברית והיהודית היא התרבות שלי.

/sysvault/docsfiles2/cd14a5468c-01f9-48c8-9fef-78c22ddc6223.jpg
Shoshana

יפה מאוד. תודה רבה לכולכם (לכל אתם).

/sysvault/docsfiles2/cdff4b33d9-998b-488e-8e27-0ef8c3ed60c5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb0461158-b655-46aa-aaec-3c101dfe8786.jpg