שיעור 9

למה?

Why?

Por qué?

Почему?

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 9

תרגילי כתיבה

Hanan

חנן לא רוצה לישון

/sysvault/docsfiles2/cd3aa19b4b-75c7-4b8d-b7a4-d974318f6f79.jpg
Dan

לילה טוב חנן, עכשיו אתה הולך לישון.

/sysvault/docsfiles2/cdbd24e257-43bf-4586-af4e-82e0eb4442fd.jpg
Hanan

אבל למה?

/sysvault/docsfiles2/cd47becdd3-93d5-4a7c-bc1d-69481ebb08ec.jpg
Dan

כי כבר מאוחר ואתה צריך ללכת לישון.

/sysvault/docsfiles2/cd239e8148-9dd1-4939-bbcd-1b48fe0bc25e.jpg
Hanan

למה?

/sysvault/docsfiles2/cdbf2d37ae-3564-42d0-80d5-721d4c95cfe7.jpg
Dan

כי מחר אתה צריך ללכת לגן

/sysvault/docsfiles2/cd96888932-9987-4135-b236-e33ff861cc5b.jpg
Hanan

למה?

/sysvault/docsfiles2/cd5297ab14-70d2-45c5-80eb-27678338d863.jpg
Dan

כי כל הילדים הטובים הולכים לגן

/sysvault/docsfiles2/cd2419d02e-f67d-42af-a27f-de8d656c7272.jpg
Hanan

למה?

/sysvault/docsfiles2/cdf454fd97-eb8d-4f6e-8e9e-41ccbb1348ba.jpg
Dan

כי בגן משחקים ולומדים ושם נחמד מאוד.

/sysvault/docsfiles2/cd877ad8bc-3cd8-4cb2-8dba-f863e09c93cc.jpg
Hanan

למה?

/sysvault/docsfiles2/cd096b19e3-8e85-415b-b484-b7b058806ec0.jpg
Dan

ככה, די, מספיק, אין יותר "למה", ועכשיו מהר למיטה ו"לילה טוב".

/sysvault/docsfiles2/cd8bb43ce1-7a85-4407-a39d-60289faf19b8.jpg