שיעור 19

בַּבַּנְק

In the Bank

En el Banco.

В банке

עמוד 2


 

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 19

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cdcf4c5706-301e-4b24-8c54-f5adbe295452.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd56344286-14d2-4058-a9e3-f9888e8bee96.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd89444762-219b-4579-a116-ce5d3e5ca423.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb5f4f1d2-ab73-40b3-aac3-a0e1a65d2c17.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdc6348c95-f87f-45bc-b27a-a6f088a472f6.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd5c083b53-3233-480f-a009-feab21506f8a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd500a3675-cd8c-4ab5-bc48-2bba3e451880.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddfe5bc1a-8ed4-4c41-9585-f153ee14ef01.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdca755468-f601-457c-ade6-60bce24a5c18.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3a660db7-992b-49f7-b449-ac10e516ec1c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4e501dbe-2cc6-44a0-af98-8d14f58e7c29.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd44a0019c-4bd0-43bc-b551-3edccac9ae8d.jpg